top of page
Textos de marketing y
 comunicación
Textos de màrqueting i comunicació
Textos
técnicos
y médicos
Textos jurídics, tècnics i mèdics
Textos
creativos y gastronómico
Textos creatius i gastronòmics

Serveis de Traducció

Voiceovers and On-screen text
Play Video

Localització de text en pantalla i locució multilingüe.